Wspomina legales

Prezentacja WITRYNY

Zweck der Website ist es, Ihnen Informationen zu Lösungen für den Ausbau von Häusern, Cafés, Hotels und Restaurants sowie sonstigen öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Website von Etna Lift ist Eigentum von Etna France, einer vereinfachten Aktiengesellschaft (SAS) mit einem Stammkapital von 1.147.100 Euro, eingetragen im Unternehmens- und Handelsregister von Pontoise unter der Nummer 487 734 691, mit Sitz in 8, rue Constantin Pecqueur – 95150 Taverny, Frankreich (nachfolgend als „Herausgeber“ oder „wir“ bezeichnet).

Adres mailowy: dpo@etnafrance.com  / Telefon: +33 1 34 05 28 28

Dyrektor wydania: Vincent Bronze

Serwis jest hostowany przez: Evolix – 37, rue Guibal – 13003 Marsylia, Telefon: +33 4 91 05 92 54

Numer deklaracji uproszczonej Cnil : 2051166

Ogólne uwagi i ostrzeżenia

Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, w miarę swoich możliwości, dokładność i aktualizację informacji publikowanych na niniejszej Stronie w momencie ich zamieszczania w Internecie. Przypominamy jednak, że Internet nie gwarantuje bezpieczeństwa, dostępności i integralności danych przesyłanych i/lub dostępnych na lub za pośrednictwem Witryny. W związku z tym Wydawnictwo nie jest w stanie zagwarantować dokładności, precyzji i/lub kompletności informacji udostępnianych na tej Stronie i zastrzega sobie prawo do zmiany lub korekty treści i/lub dokumentów publikowanych na tej Stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

W związku z tym Wydawnictwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności:

 • Za wszelkie przerwy w działaniu Strony lub pojawienie się błędów,
 • Za jakiekolwiek niedokładności, pomyłki lub pominięcie informacji dostępnych na Stronie lub za jej pośrednictwem,
 • Za wszelkie szkody wynikające z oszukańczego wtargnięcia osób trzecich, w tym za szkody, które mogłyby spowodować modyfikację informacji udostępnianych na Stronie,
 • I bardziej ogólnie, za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, bez względu na przyczynę, pochodzenie, charakter lub konsekwencje, spowodowane przez czyjś dostęp do Witryny lub niemożność dostępu do niej, jak również za korzystanie z Witryny i / lub opieranie się na informacjach pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z tejże Witryny.

DOSTĘP I UŻYTKOWANIE WITRYNY

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Strony, należy wypełnić pewne obowiązkowe pola wymagające w szczególności informacji o adresie e-mail. Przyjmują Państwo do wiadomości, że dane, które nam Państwo podają, są dokładne i warte udowodnienia. Dziękujemy za poinformowanie nas o wszelkich możliwych modyfikacjach tych danych.

W odniesieniu do funkcjonalności umożliwiających wyrażanie siebie i/lub publikowanie i rozpowszechnianie określonych treści na Stronie, przypominamy, że wszelkie komentarze lub obrazy o charakterze pornograficznym, rasistowskim, brutalnym, niesprawiedliwym, zniesławiającym, złośliwym lub nieprzyzwoitym, a ogólniej rzecz biorąc, których celem lub skutkiem jest szkodzenie osobom lub mieniu albo naruszenie obowiązujących przepisów są surowo zabronione i w związku z tym mogą zostać usunięte według uznania Wydawnictwa. Zachęcamy również do informowania nas o wszelkich treściach, które Państwa zdaniem są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i/lub zasadami, o których mowa powyżej, poprzez skontaktowanie się z nami na adres e-mail, o którym mowa w Artykule 1 niniejszego Regulaminu.

Przypominamy, że muszą Państwo posiadać wszelkie prawa i/lub upoważnienia do treści (zwłaszcza zdjęć), które zamierzają Państwo opublikować na Stronie, a w szczególności do wszystkich zastosowań, które mogą być wynikiem i opisane w niniejszym dokumencie. W związku z tym zalecamy, aby nie publikować treści przedstawiających najnowsze elementy architektoniczne, kreacje reklamowe lub takie, których marka może się pojawiać (akronimy, logo itp.). Informujemy również, że treści (w tym zdjęcia), w tym również zdjęcia małoletnich, nie będą autoryzowane na Stronie. Ponadto przypominamy, że nie są Państwo upoważnieni do publikowania lub nadawania treści należących do osób trzecich i/lub na których temat pojawia się osoba trzecia bez jej wcześniejszej wyraźnej zgody.

Ponadto, w odniesieniu do każdej publikacji dokonanej przez Państwa na Stronie, uzgodniono, że niniejszym udzielają nam Państwo wolnej, wieczystej, nieodwołalnej licencji, a całemu światu na używanie, kopiowanie, adaptację, dystrybucję, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, włączanie do innych publikacji, rozpowszechnianie treści takiej publikacji (w całości lub w części) na dowolnych nośnikach, w tym na Stronie. W związku z tym Użytkownik wyraźnie upoważnia nas do korzystania z treści na naszych własnych stronach internetowych, do których należy Wydawnictwo, ale także na stronach osób trzecich, a w szczególności na tzw. portalach społecznościowych lub stronach “społecznościowych”. W tym kontekście użytkownik jest informowany i akceptuje fakt, że korzystanie z serwisów społecznościowych podlega wyłącznie warunkom korzystania ustanowionym przez te sieci. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie Państwa publikacji w Witrynie przez nas lub osoby trzecie zgodnie z warunkami korzystania ustalonymi przez portale społecznościowe, w szczególności w zakresie przyznanych praw, czasu trwania praw i usuwania treści. Zawartość, którą publikują Państwo na Stronie, jest zatem Państwa wyborem i wyłączną odpowiedzialnością.

Wszystkie zasady, wzmianki i testy dostępne na Witrynie są prostymi informacjami i symulacjami mającymi na celu uzyskanie praktycznych wskazówek na temat środowiska i ekosystemu wyposażenia domu, restauracji kawiarnianych hoteli oraz obiektów użyteczności publicznej. Podane w ten sposób informacje mają charakter ściśle orientacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy technicznej lub spotkania z przedstawicielem handlowym.

W związku z tym nie możemy zagwarantować pełnej satysfakcji z informacji i symulacji udostępnionych w Witrynie i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania.

Poszanowanie praw własności intelektualnej

Witryna stanowi utwór intelektualny chroniony prawem własności intelektualnej.
O ile nie określono inaczej, prawa własności intelektualnej do dokumentów zawartych na Stronie i każdego z elementów stworzonych na tej Stronie stanowią wyłączną własność Wydawnictwa lub jakiejkolwiek innej spółki Grupy, do której ono należy, która nie udziela żadnej licencji, prawa do reprodukcji lub dystrybucji, ani żadnego innego prawa poza prawem do korzystania z tej Strony.

Znaki towarowe, patenty, logo, modele, obrazy, teksty, zdjęcia, filmy wideo, krzesła graficzne, bazy danych i inne prawa własności intelektualnej cytowane na niniejszej Stronie stanowią własność Wydawnictwa lub wymagają zezwolenia na ich wykorzystanie przez osoby trzecie będące posiadaczami praw. Żadne prawo ani licencja na którykolwiek z tych elementów nie może być udzielona bez pisemnej zgody Wydawnictwa i/lub wspomnianej strony trzeciej.

Ta strona przestrzega praw autorskich. Wszelkie prawa autorów utworów chronionych, reprodukowanych i rozpowszechnianych na niniejszej Stronie są zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystanie utworów innych niż zwielokrotnianie i konsultowanie na użytek prywatny i indywidualny jest zabronione i stanowiłoby naruszenie prawa bez pisemnej zgody Wydawcy i/lub autora, którego to dotyczy.

Linki do innych stron

Linki na Stronie do innych stron powiązanych i niepowiązanych służą wyłącznie celom informacyjnym. Odnośniki do tych stron w żaden sposób nie dotyczą Wydawnictwa, czy to pod względem treści stron internetowych, do których odnośniki te odsyłają, produktów, usług, reklam lub jakichkolwiek innych elementów wymienionych na tych stronach.

Ponadto Wydawnictwo nie gwarantuje bezpieczeństwa komputerowego stron, na które mogą być wskazywane niektóre linki na Stronie. Ważne jest, abyś podjął niezbędne środki ostrożności w tym względzie, Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, niezależnie od przyczyny, pochodzenia, charakteru lub konsekwencji spowodowanych dostępem do innych stron.

Przypominamy, że każda strona podlega własnym warunkom użytkowania.

Ochrona danych osobowych

Wydawnictwo informuje, że automatycznie przetwarza Państwa dane osobowe dla celów komunikacji, informacji, prezentacji i promocji handlowej.

Zebrane dane są zastrzeżone do użytku Wydawnictwa oraz każdej innej spółki Grupy, do której należą, zaś wyłącznie ograniczony i ściśle upoważniony personnel ma dostęp do tych danych.

Zebrane dane są przechowywane przez Wydawnictwo przez okres maksymalnie dwóch lat od daty ostatniego kontaktu z Wydawnictwem.

Wydawnictwo informuje, że mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych z uzasadnionych przyczyn, z wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie to spełnia zobowiązania prawne. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o przesłanie listu na adres Etna Lift – Demande CNIL, 8 rue Constantin Pecqueur, 95150 Taverny, Francja lub na następujący adres: dpo@etnafrance.com

COOKIES

Czym są cookies?

Cookie to mały plik tekstowy umieszczony na urządzeniu użytkownika (na przykład na komputerze, tablecie, komputerze lub smartfonie, telewizorze podłączonym do sieci, konsoli do gier wideo podłączonej do Internetu) podczas odwiedzania strony lub wyświetlania reklamy.

Zawiera on kilka danych: nazwę serwera, który go zdeponował, identyfikator w postaci niepowtarzalnego numeru, ewentualnie datę ważności. Ciasteczka mają różne właściwości. Ich celem jest rejestracja ustawień językowych witryny, zbieranie informacji związanych z nawigacją po witrynach i wysyłanie spersonalizowanych usług.

Tylko nadawca plików cookie może czytać, zapisywać lub modyfikować informacje w nich zawarte.

RODZAJE COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Witryna uzywa 3 rodzajów cookies :

 1. CIASTECZKA ZAPEWNIAJĄCE WYDAJNOŚĆ WITRYNY
  Cookies wydajnościowe pozwalają nam zoptymalizować Witrynę i wykryć wszelkie problemy techniczne, które mogą napotkać.Umożliwiają nam one gromadzenie informacji o sposobie korzystania z Witryny, w tym o liczbie odwiedzin na stronie, liczbie wyświetlanych komunikatów o błędach, czasie spędzonym na stronie lub liczbie kliknięć na danym obszarze Witryny.Przechowywanych informacji nie wolno wykorzystywać do celów komercyjnych.
 2. CIASTECZKA SPERSONALIZOWANECookies spersonalizowane pozwalają nam zapamiętywać Państwa wybory i preferencje.Przechowywane dane to m.in. kraj zamieszkania, język i nagłówki, z którymi się zapoznałeś.Jeśli te pliki cookie są wyłączone, preferencje użytkownika dotyczące wyświetlania lub wyłączania niektórych funkcji nie mogą być zapisywane.
 3. REKLAMOWE I MARKETINGOWE PLIKI COOKIE

  a. Cookies pomiarowe: Cookies pomiarowe pozwalają nam na ocenę efektywności naszych kampanii reklamowych. Rzeczywiście, liczymy i oceniamy liczbę wizyt i kliknięć na podstawie naszych inwestycji reklamowych lub inwestycji naszych partnerów biznesowych.b. Ukierunkowanie plików cookie: Ukierunkowanie plików cookie umożliwia nam poznanie takich danych, jak:
  – zawartość odwiedzanych stron,
  – badania, które wykonujesz,
  – informacje, które wybrałeś do udostępnienia podczas rejestracji na innych stronach,
  – strony i witryny internetowe, które mogły być przeglądane podczas ostatniego przeglądania strony lub tuż przed wejściem na stronę www.etnalift.com

W ten sposób możemy zaoferować Państwu spersonalizowane reklamy, biorąc pod uwagę Państwa preferencje. Możemy również wysyłać do Państwa spersonalizowane e-maile odpowiadające Państwa wyszukiwaniom. W przypadku wspólnego korzystania z komputera lub telefonu komórkowego przez kilka osób może się zdarzyć, że osoba odbierająca e-maile lub oglądająca reklamy nie jest osobą, która przeprowadziła wyszukiwanie.