Slider


Nasze zobowiązania

Uczynić życie przyjemniejszym

Od ponad 30 lat naszą ambicją jest poprawa komfortu wszystkich, ułatwianie im poruszania się i autonomii. To pragnienie bycia pożytecznym, które nadaje sens naszemu działaniu, jest regulowane przez nasze zobowiązania.

1. Towarzyszyć zmianom społecznym

Koszt zamieszkania jest kluczowym problemem dla wielu rodzin. Grunty stają się coraz trudniejsze do kupienia, a zatem droższe, ale nadal uważamy nasz dom za idealne miejsce zamieszkania.

Chcemy mieć większe obszary w celu przystosowania się do zmian społecznych: pojawiają się rodziny mieszane, wspólne mieszkania, dzieci wracające do domu po usamodzielnieniu się, domy współzamieszkałe przez kilka pokoleń itp.

Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem globalnym, a zmianom demograficznym towarzyszą przemiany socjologiczne: nie starzejemy się już tak samo, jak 30 lat temu! Jesteśmy w lepszym stanie zdrowia, chcemy zachować naszą autonomię, korzystać z postępu technologicznego, podróżować, wychodzić z domu.

Już niedługo, domy zaprojektowane na kilku poziomach będą coraz bardziej powszechne.

Etna Lift uczestniczy w tej refleksji nad nowymi formami budownictwa mieszkaniowego, oferując mieszkańcom najlepsze rozwiązania w zakresie komfortu i mobilności.

ascenseur pmr prix

2. Umożliwić Wam dłuższe życie

Na całym świecie starzejące się społeczeństwo i dłuższe średnie trwanie życia zmieniają nasz sposób życia i konsumpcji w trwały sposób.

Dłuższe życie w domu, pomimo utraty autonomii i mobilności, jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. W obliczu braku struktur opieki nad osobami starszymi jest to również konieczność.

Aby towarzyszyć tej ewolucji w rodzinach, nadszedł czas, aby myśleć o domach jako modułowej przestrzeni mieszkalnej. Specjalistyczna wiedza Etna Lift pozwala sprostać tym oczekiwaniom i uprzyjemnić życie właścicielom domów, wspomagając przemieszczanie się i bezpieczeństwo w ich domach.

ascenseur de maison individuelle

Według GUS, w 2050 r., jedna osoba na 3 będzie mieć 60 lat lub więcej.
Obecnie 90% osób starszych, w wieku 80 lat lub więcej, mieszka we własnym domu.

3. Przyjęcie podejścia CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Bezpieczeństwo i jakość naszych produktów zawsze miały nadrzędne znaczenie w całym Systemie Zarządzania Jakością (QMS). Etna France posiada certyfikat ISO 9001.

Nasze windy domowe dowiodły swojej wydajności i skuteczności, co gwarantują rygorystyczne testy. Każdy pracownik lub partner Etna France zobowiązuje się do dążenia do osiągnięcia pełnej jakości produktu, od projektu po dystrybucję, a także po wprowadzeniu go na rynek.

ascenseur domestique

4. W bezustannym dążeniu do innowacji

Technologia domowej windy z wysokociśnieniowym siłownikiem hydraulicznym jest ekskluzywnym rozwiązaniem, opracowanym przez Etna France. Nasze urządzenia są zaprojektowane w duchu wydajności i prostoty, gdyż ich twórcy koncentrują się na jakości, solidności, bezpieczeństwie i korzystnej cenie.

Takie podejście jest niezbędne, ponieważ nasze produkty są przeznaczone dla osób, które mają potrzebę stałego użytkowania takich urządzeń w domu.

Opieramy się na możliwościach przeanalizowanych przez nasz Dział Badań i Rozwoju w zakresie projektowania i innowacji.

Inżynierowie, mechatronicy, inżynierowie elektromechanicy i nasze zespoły techniczne posiadają wiedzę zdobywaną przez ponad 30 lat.

Nasi przedstawiciele handlowi są przeszkoleni w zakresie tej techniki, aby zapewnić Państwu najlepsze doradztwo i serwis dostosowany do indywidualnych potrzeb.

5. Promowanie gwarantowanej jakości pochodzenia francuskiego

Petit ascenseur pour particulier

Nasze domowe windy produkowane są we własnych fabrykach znajdujących się Normandii.

Etna France jest dumna, że uzyskała znak ORIGINE FRANCE GARANTIE [Gwarantowane pochodzenie z Francji] dla urządzeń, które produkujemy w naszej fabryce w Domfront, w tym dla domowych wind.

Znak ten gwarantuje, że nasze urządzenia są produkowane we Francji i że od 50 do 100% kosztów produkcji jest ponoszonych we Francji.

Wszystkie nasze windy domowe mają gwarancję 2 lata na części i robociznę.

[/vc_row]
123