Slider


Dlaczego nie ma drzwi wewnętrznych do kabiny?

Kabina wyposażona jest w fotokomórki ochronne z boku przesuwnej ściany. Każdy ruch, który powoduje przerwanie tego pola komórkowego (na przykład, gdy osoba lub przedmiot przesuwa się obok i jest wykrywany przez komórki) blokuje ruch kabiny. Po przywróceniu pola komórkowego można ponownie uruchomić domową windę. Jest oczywiste, że ten system wykrywania obecności zapobiega przemieszczaniu się kabiny, gdy drzwi nie są prawidłowo zamknięte, a wszyscy pasażerowie znajdują się w jej wnętrzu!

123