Slider


Czy do zamontowania windy domowej konieczna jest specjalna instalacja elektryczna?

Nie. Nasze windy są podłączone do sieci zasilającej (230 V) przez proste gniazdo i nie wymagają żadnych specjalnych urządzeń elektrycznych.

123