Parametry techniczne

Winda domowa składa się z prowadnic, siłownika hydraulicznego, skrzynki technicznej (w tym szafy sterowniczej i jednostki hydraulicznej) oraz kabiny. Winda domowa musi być zainstalowana w zamkniętym szybie. Skrzynka techniczna znajduje się w odległości mniejszej niż jeden metr od kanału szybu. Prowadnice montuje się na litej ścianie. Ciśnienie oleju w siłowniku hydraulicznym pozwoli kabinie poruszać się wzdłuż prowadnic umieszczonych w szybie. Ruchy są płynne dzięki systemowi “progresywnego startu i zatrzymania”, sterowane prze automat stworzony specjalnie dla tego produktu.

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Od 1 do 4 pięter
 • Maksymalny przesuw 8,5 metra
 • Obciążenie nominalne 250 kg/m², do 3 osób
 • Silnik 230 V – 50/60 Hz – 1,5 kW
 • Podłączenie do standardowego gniazda (16 amperów) 230 V – 2 bieguny + uziemienie. Linia przeznaczona do pracy z urządzeniem zabezpieczonym wyłącznikiem różnicowo-prądowym (jeżeli wyłącznik 30 mA jest typu SI lub ASI)
 • Konstrukcja platformy: stalowa konstrukcja spawana
 • Drzwi proste, drzwi przeciwległe, drzwi narożne
 • Wysokość stropu na ostatnim poziomie: w zależności od przesuwu. Na przykład w 3-metrowym przesuwie minimalna wysokość sufitu na ostatnim piętrze wynosi 2,30 metra, uzależnione od projektu
 • Prędkość maksymalna: 0,15 m/s.
 • Skrzynka techniczna, zintegrowana jednostka hydrauliczna i sterowanie automatyczne, wysokość 1100 mm x szerokość 610 mm x głębokość 440 mm
 • Skrzynki technicznej nie wolno instalować w odległości większej niż jeden metr od kanału szybu. W idealnym przypadku należy ją umieścić na jednej z zewnętrznych ścian kanału, najlepiej na niższym poziomie. Dokładna lokalizacja musi zostać potwierdzona przez nasze służby techniczne.
 • W pobliżu skrzynki należy umieścić gniazdo zasilania 230 V i gniazdo telefoniczne.

URUCHOMIENIE. PROWADZENIE. DZIAŁANIE

 • Bezpośredni napęd siłownikiem
 • Regulator przepływu na wylocie siłownika
 • Jednostka hydrauliczna
 • Prowadnice: profile aluminiowe
 • Zarządzanie urządzeniami przez sterownik PLC
 • Miękki start i zatrzymanie przez zmianę częstotliwości
 • + 95% biodegradowalnego bazowego oleju roślinnego (zgodnie z metodą CECL-33-A-93)
 • Prowadnice aluminiowe

SZCZEGÓŁY KABINY I WYPOSAŻENIA

 • Indywidualne wymiary kabiny w zależności od dostępnej przestrzeni (za wyjątkiem modeli Confort Standard, XL, XXL i Lumière d’Opale)
 • Telefon podłączony do sieci (w gniazdku zapewnionym przez klienta i na jego koszt)
 • Niskonapięciowe oświetlenie LED
 • Oświetlenie awaryjne w przypadku zaniku zasilania
 • Mechaniczne zniżanie awaryjne (bez akumulatora)
 • Na całej wysokości ochronna bariera fotokomórkowa
 • Przycisk zatrzymania awaryjnego

WSZELKIE PRACE DODATKOWE

 • Koszt prac murarskich, elektrycznych, położenia linii telefonicznej itp. jest po stronie klienta.

DRZWI

 • Drzwi przeszklone lub częściowo przeszklone (konstrukcja aluminiowa) z kontrolowanym zamykaniem i otwieraniem ręcznym (automatyczne otwieranie opcjonalne)
 • Swobodne przejście przez szerokość drzwi

STEROWNIKI

 • Automatyczny zjazd windy
 • W kabinie:
  • Sterowanie impulsowe w modelach « Les Créatifs »
  • W modelu « Les Essentiels » sterowanie przez ciągłe wciśnięcie przycisku

PRZEPISY

 • DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42-WE
 • Certyfikat badania typu WE wydany producentowi Etna France przez APAVE Parisienne

Wszystkie wymiary i dane techniczne mają charakter orientacyjny, a nie umowny i muszą zostać potwierdzone przez ekipę techniczną EtnaLift. Zdjęcia i obrazki nie mają charakteru umownego. W trosce o ciągłe doskonalenie naszych urządzeń zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji wszystkich specyfikacji produktów.

Moteur - ascenseur privatif Etna Lift
Guides aluminium – ascenseur privatif Etna Lift
Ascenseur privatif Etna Lift
Coffret technique - ascenseur privatif Etna Lift

Pobierz nasze katalogi

Karta danych technicznych wind prywatnych ETNALIFT (Pobierz)(Download)

Plany techniczne

DRZWI BOCZNE "Créatif"-"Premium" Szeroka (Cabine L. 810 mm x P. 1290 mm - Otwór drzwiowy 800 mm)(Pobierz)(Download)

DRZWI NAPRZECIWKO "Créatif"-"Premium" Szeroka (Cabine L. 810 mm x P. 1290 mm - Otwór drzwiowy 800 mm)(Pobierz)(Download)

PROWADNICE NA SPODZIE "Créatif "-"Premium " Szeroka (Cabine L. 810 mm x P. 1290 mm - Otwór drzwiowy 800 mm)(Pobierz)(Download)

DRZWI NAPRZECIWKO "Créatif"-"Premium" Szeroka (Kabina Sz. 810 mm x G. 1290 mm - Otwór drzwiowy 800 mm )(Pobierz)(Download)

DRZWI BOCZNE "Créatif"-"Premium" (Kabina Sz.1000 mm x G. 1250 mm - Otwór drzwiowy 900 mm)(Pobierz)(Download)

DRZWI NAPRZECIWKO "Créatif"-"Premium" (Kabina Sz.1000 mm x G. 1250 mm - Otwór drzwiowy 900 mm)(Pobierz)(Download)

PROWADNICE NA SPODZIE "Créatif"-"Premium" (Kabina Sz. 1000 mm x G. 1250 mm - Otwór drzwiowy 900 mm)(Pobierz)(Download)

DRZWI NA PRZECIWKO "Créatif"-"Premium" (Kabina Sz. 1000 mm x G. 1250 mm - Otwór drzwiowy 900 mm)(Pobierz)(Download)