Slider


Is een onderhoudscontract verplicht?

Onze toestellen zijn heel robuust. Een onderhoudscontract is dus niet verplicht, maar wel aanbevolen als u uw huislift zo lang mogelijk in de beste omstandigheden wilt blijven gebruiken. Dit onderhoud bestaat voornamelijk in een jaarlijks controlebezoek. Een lift is een machine en in die zin is een regelmatige controle een voordeel.